Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
61

I C 16/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-03-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 16/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Piskozub Protokolant Sławomir Ciołkosz po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 roku w Strzyżowie sprawy z powództwa J. T. przeciwko pozwanemu (...) Spółka Akcyjna w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w Ł. na rzecz powoda J. T. kwotę 35.000,00 złotych (trzydzieści pięć tysięcy złotych), tytułem zadośćuc
Czytaj więcej»

I C 322/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2017-12-29

Data publikacji: 2018-01-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 322/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jolanta Mac-Śnieżek Protokolant Alicja Rokita po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2017 roku w Strzyżowie sprawy z powództwa P. (...) w W. przeciwko pozwanemu S. B. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża powoda. Sędzia Sądu Rejonowego Jolanta Mac-Śnieżek UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 grudnia 2017 r.
Czytaj więcej»

I C 336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 336/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jolanta Mac-Śnieżek Protokolant Alicja Rokita po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2017 roku w Strzyżowie sprawy z powództwa J. P. przeciwko pozwanemu J. F. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) w R. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. F. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) w R. n
Czytaj więcej»

I C 361/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 361/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jolanta Mac-Śnieżek Protokolant Alicja Rokita po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku w Strzyżowie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko pozwanemu K. Z. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża pow
Czytaj więcej»

I C 685/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2017-08-09

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 685/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jolanta Mac-Śnieżek Protokolant Ewa Salamon-Krypel po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2017 roku w Strzyżowie sprawy z powództwa B. W. przeciwko pozwanemu (...) S. A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powódki B. W. kwotę 1.419,00 złotych (jeden tysiąc czterysta dziewiętnaście złotych) wraz z ustaw
Czytaj więcej»

II K 5/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II. K 5/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Pirga Protokolant J. Skalska – K. po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2018 roku, sprawy karnej przeciwko K. M. synowi B. i J. z domu B. , ur. (...) w R. karanego oskarżonego o to, że W dniu 12 – go grudnia 2017 roku w miejscowości P. , gmina C. , powiat (...) , woj. (...) kierował samochodem osobowym marki O. (...) nr rej. (...) po d
Czytaj więcej»

II K 59/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2020-06-16

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II. K 59/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący Sędzia Małgorzata Pirga Protokolant J. Skalska – K. po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku, sprawy karnej przeciwko M. M. synowi J. i J. z domu P. ur. (...) w O. karanego oskarżonego o to, że W dniu 20 listopada 2019 roku w miejscowości Ż. , powiatu (...) , woj. (...) nie stosował się do orzeczenia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu II Wydzia
Czytaj więcej»

II K 16/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2020-11-02

Data publikacji: 2020-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE wyroku z dnia 2 listopada 2020 roku, sygn. akt II K 16/20. UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 16/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd moż
Czytaj więcej»

II K 102/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2019-07-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II. K 102/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Pirga Protokolant J. Skalska – K. po rozpoznaniu w dniach 26 lipca 2017 roku, 6 października 2017 roku i 6 listopada 2017 roku, sprawy karnej przeciwko A. K. synowi J. i A. z domu W. ur. (...) Z. nie karanego oskarżonego o to, że W dniu 24 lutego 2017 roku w miejscowości P. , powiat (...) , woj. (...) znęcał się nad będącym
Czytaj więcej»

II K 184/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Data orzeczenia: 2018-02-16

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II. K 184/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Pirga Protokolant J. Skalska – K. przy udziale J. Z. Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 roku, sprawy karnej przeciwko A. P. córce F. i I. z domu B. ur. (...) w T. nie karanej oskarżonej o to, że W nocy 05 maja 2017 roku w D. , woj. (...) , przy użyciu nieustalonego narzędzia do
Czytaj więcej»